1. Sestava kupoprodajne pogodbe

1.1. Kupoprodajna pogodba med kupcem in prodajalcem se šteje za veljavno, ko kupec potrdi konfigurirano nakupovalno košarico z navedbo naslova za dostavo artikla, izbere najprimernejši način plačila in se seznani z internimi pravili elektronske trgovine.


2. Pravice kupca

2.1. Kupec ima pravico do nakupa artiklov v tej elektronski trgovini v skladu z navedenimi pravili in internimi pogoji elektronske trgovine.

2.2. Kupec ima pravico odpovedati kupoprodajno pogodbo z elektronsko trgovino Teddyway. Če je kupec pripravljen odpovedati to pogodbo, mora o tem pisno obvestiti prodajalca (po elektronski pošti) z navedbo razloga vračila in številko naročila najkasneje v 7 dneh po prejemu artikla. Prodajne pogodbe ni mogoče odpovedati v nekaterih primerih, navedenih v zakonodaji EU in Republike Litve.


3. Obveznosti kupca

3.1. Kupec je dolžan za izbrane artikle plačati polno ceno.

3.2. Kadar je artikel dostavljen in kupec zavrne prevzem dostavljenih artiklov brez kakršnega koli razumnega pojasnila ali v primeru, da naslov, ki ga je kupec navedel, ni pravilen, je kupec dolžan kriti strošek poštnine, ki je določen glede na težo artikla. paket.

3.3. Kupec, ki uporablja storitve elektronske trgovine Teddyway, se strinja in je dolžan upoštevati ta pravila in določila kupoprodajne pogodbe.

3.4. Za možnost plačila kupljenega artikla mora kupec navesti številko naročila artikla.


4. Pravice prodajalca

4.1. V primeru posebnih okoliščin ima prodajalec pravico začasno ali v celoti prekiniti dejavnost elektronske trgovine brez predhodnega obvestila kupcem.

4.2. Prodajalec ima pravico do enostranske spremembe teh pogojev brez predhodnega opozorila.

4.3. Če se kupec odloči za plačilo artikla po predračunu in v roku 7 dni ne izvede plačila, lahko prodajalec zavrne izpolnitev naročila.

4.4. Prodajalec si pridržuje pravico do preklica naročila kadarkoli in pod kakršnimi koli pogoji pod pogojem, da prodajalec kupcu vrne celoten vplačani znesek.


5. Obveznosti prodajalca

5.1. Prodajalec zagotavlja ustrezne pogoje za uporabo elektronske trgovine.

5.2. Prodajalec je dolžan naročene artikle dostaviti na naslov in na način dostave, ki ga navede kupec.

5.3. V določenih okoliščinah, ko prodajalec ne more dostaviti artikla, ki ga je izbral kupec, bo ponudil drug artikel, v primeru, da kupec ponujenega artikla noče sprejeti, pa je prodajalec dolžan denar vrniti na TRR. navede kupec v 7 delovnih dneh.


6. Dostava predmeta

6.1. Za dostavo artiklov je odgovoren prodajalec ali s strani prodajalca pooblaščena oseba.

6.2. Kupec preveri stanje artikla skupaj s prodajalcem ali s strani prodajalca pooblaščeno osebo.

6.3. V primeru kakršne koli poškodbe paketa lahko kupec zavrne prevzem paketa z navedbo v dobavnem dokumentu.

6.4. Vse informacije o dostavi - stran z informacijami o dostavi.


7. Vračilo artikla

7.1. Postopek vračila predmeta je predmet ukaza št. 217 z dne 29. junija 2001 ministra za gospodarstvo Republike Litve "Glede odobritve pravil za vračilo in zamenjavo predmetov".

7.2. Artikel, ki ga kupec vrača prodajalcu, mora biti v originalni embalaži in nepoškodovan.

7.3. Artikle vrnemo na naslov, ki ga navede prodajalec. V primeru, da je artikel zaradi slabe kvalitete neprimeren za uporabo, stroške vračila plača prodajalec.

7.4. V primeru, da se artikel vrača zaradi slabe kvalitete, je prodajalec dolžan ta artikel zamenjati z novim, kvalitetnim artiklom. Če prodajalec zahtevanega artikla nima na zalogi, kupec prejme kupec.


8. Odgovornost

8.1. Kupec odgovarja za svoja dejanja pri nakupovanju v trgovini Teddyway.

8.2. Kupec ne odgovarja za informacije, ki jih objavijo druga spletna mesta, tudi če se elektronska trgovina “Teddyway” sklicuje na ta spletna mesta.

8.3. V primeru povzročene škode mora odgovorna stranka povrniti škodo oškodovancu.


9. Pošiljanje informacij

9.1. Vsa vprašanja in sporočila posredujte na e-naslov, ki je naveden v elektronski trgovini ali pokličite na navedeno telefonsko številko.

9.2. Prodajalec bo kupcu poslal vse podatke na elektronski naslov, ki ga je navedel ob oddaji naročila.


10. Končne določbe

10.1. Za te pogoje in določila velja zakonodaja EU in Republike Litve.

10.2. Izgled, velikost in barva vseh izdelkov se lahko nekoliko razlikujejo od prikazanih fotografij v spletni trgovini.

10.3. Spori v zvezi z izvajanjem teh pogojev se bodo reševali s pogajanji. V primeru neuspešnih pogajanj se spori rešujejo v skladu z zakonodajo EU in Republike Litve.

Product added to wishlist